20-09-07

Een job in ICT: iets voor jou?

 
banner-dtm

 

E-gender – een project met de steun van het Europees Sociaal Fonds en Provincie Limburg – heeft tot doel het genderbewustzijn in de ICT- en multimediasector aan te wakkeren. De sector heeft mannen én vrouwen nodig! Ze zijn zo gelijk, maar tegelijk ook zo verschillend. De toegevoegde waarde van een evenredige deelname van mannen en vrouwen in de ICT sector wordt nog te weinig benut, terwijl het optimaal benutten van vaardigheden en kennis van werknemers net een boost is voor innovatie.

En het project gaat nog verder: de focus ligt niet alleen bij vrouwen, maar bij een bijzondere groep van vrouwen: de korter geschoolde vrouwen. We zijn ervan overtuigd dat de specifieke competenties  van kortgeschoolde vrouwen kunnen leiden tot méér efficiëntie, en op termijn tot méér innovatie.

Projectdoelstellingen

Om hierin te slagen focust het project op drie pijlers: Imago, arbeidsmarkt en onderwijs.

Middels dit gelijke kansenproject ambiëren we aan te tonen dat er in de ICT- en multimediasector reële jobkansen zijn voor kortgeschoolde vrouwen, dat deze jobs toekomstperspectief met een duurzaam karakter bieden en aansluiten op hun eigen vaardigheden en ambities, en dat de opleidingen die tot deze jobs leiden genderonafhankelijk en vrouwvriendelijk zijn.

Dit vergt acties die simultaan ingrijpen op de vraagzijde (werkgevers) als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt (werknemers). Langsheen de aanbodzijde is het project ook gericht op de toeleiders (onderwijs & opleiding).

Invulling

Het e-gender project is niet één van de vele sensibiliseringscampagnes rond vrouwen, maar er werd ook concrete tools ontwikkeld. Vanaf midden september pakt het project uit met de online test “Do the Match”. Het is een handig instrument dat duidelijke informatie  wil geven inzake ICT ondersteunende functies (capaciteiten, taken,…) om zo bestaande foute percepties te doorbreken. Kortom ICT is SEXY en allesbehalve saai, wiskundig, enkel programmeren of voor nerds. Capaciteiten en jobverwachtingen worden gekoppeld aan huidige en toekomstige jobs.

Surf naar www.dothematch.be en ga zelf na welke job bij je past, hoe deze er concreet uit ziet en welke korter geschoolde dames nu reeds werkzaam zijn in die functie.

We beperken ons niet enkel tot deze vrouwelijke doelgroep, maar willen ook de ICT werkgevers aanspreken! Ook zij kampen nog steeds met het stereotype beeld van de mannelijke hooggeschoolde ICT kandidaat. Om de brug te slaan naar de sector zelf volgt daarom binnenkort nog een tweede tool. Een skillstest die werkgevers bewust wil maken van de mogelijkheden van korter geschoolde vrouwen. Het stelt hem of haar met andere woorden in staat om binnen het eigen bedrijf functies te definiëren die hiermee matchen. Hierover binnenkort meer…

Clo Willaerts 

10:54 Gepost door Barbara Dessers in Gender | Permalink | Commentaren (0) | Tags: clo, nederlands, jobs |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.